GEZELLIG

Locatiemanager PetitPetit BSO Willibrordus

PetitPetit buitenschoolse opvang Willibrordus

Ik ben Esther Graaskamp-Kuizenga, locatiemanager van kinderopvang PetitPetit en verantwoordelijk voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang locaties.

Na mijn opleidingen SPW en SPH heb ik in 17 jaar veel ervaring opgedaan binnen de kinderopvang en het jeugd-, en welzijnswerk. Ik heb gewerkt met een brede doelgroep, kinderen/jongeren van 0-18 jaar, ouders en verschillende ketenpartners. Verder heb ik veel ervaring met vraaggericht en oplossingsgericht werken.

Ik vind de pedagogische kwaliteit belangrijk en dat kinderen zich kunnen ontwikkelen binnen een veilige, warme en plezierige omgeving. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om een luisterend oor te bieden aan de ouders en de pedagogisch medewerkers, de ouders te ontzorgen en om met elkaar samen te werken.

Samen met de ouders en de pedagogisch medewerkers zijn wij er voor het kind. Dit sluit goed aan bij wat PetitPetit biedt, een veilige plek in een huiselijke sfeer. Een omgeving waar vertrouwen, plezier en ruimte voor optimale ontwikkeling centraal staan.