Facebook PetitPetit Instagram PetitPetit YouTube PetitPetit Linkedin PetitPetit

Algemene voorwaarden

In de kinderopvang Branche bestaan Algemene voorwaarden die centraal zijn opgesteld en gelden voor alle erkende kinderopvangorganisaties:
Algemene voorwaarden voor Kinderopvang- Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2005.
Naast deze Algemene voorwaarden hanteert PetitPetit Aanvullende algmemene voorwaarden:
Aanvullende algemene voorwaarden van PetitPetit Kinderopvang.

Indien u vragen heeft over de Algemene voorwaarden of de Aanvullende algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen met de afdeling Kindplanning.