Stage

We zijn een door SBB (kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport) erkend stagebedrijf. We bieden regelmatig BOL-stageplaatsen (Beroeps Opleidende Leerweg) en BBL-plaatsen ( Beroeps Begeleidende Leerweg) aan voor de opleidingen Pedagogisch medewerker niveau 3 en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4. Op zoek naar een stage in de kinderopvang? Stuur dan je sollicitatie naar

 

Erkend leerbedrijf