RUIMTELIJK

Mijn PetitPetit

Oudercommissie

De ouders/verzorgers van iedere locatie van PetitPetit worden vertegenwoordigd door een oudercommissie. De oudercommissie komt meerdere keren per jaar bij elkaar om actuele zaken te bespreken en om samen met de locatiemanager de gang van zaken op de locaties te bekijken. De oudercommissie geeft advies over diverse onderwerpen en doet tevens suggesties over hoe de dienstverlening nog verbeterd kan worden.

Meer informatie over de oudercommissie vind je in het besloten gedeelte van deze site, bedoeld voor ouders/verzorgers met kinderen bij PetitPetit.