Ons beleid

  

Onze manier van werken

PetitPetit besteedt iedere dag aandacht aan de hoge kwaliteit van onze opvang en dienstverlening. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen heeft PetitPetit op verschillende terreinen beleid ontwikkeld.

Structuur en vertrouwen in het beleid zijn voor alle doelgroepen van PetitPetit erg belangrijk, voor de kinderen maar ook voor de ouders en medewerkers. Kwalitatief goed beleid is beleid dat zich ontwikkelt. Het beleid van PetitPetit wordt daarom regelmatig bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen.

De GGD controleert op regelmatige basis de uitvoering van het beleid bij PetitPetit. De rapporten over deze inspecties kun je vinden via de locatiepagina's: Kinderdagverblijf PetitPetitBSO PetitPetit Regenboog en BSO PetitPetit Willibrordus.  Ter aanvulling hierop voert PetitPetit ook zelf op iedere locatie een jaarlijkse controle uit.


PetitPetit beleid

Onderstaande beleidsstukken besteden aandacht aan de pedagogische visie van PetitPetit en de afspraken en tijden rondom het brengen en halen van de kinderen. Het privacybeleid ten aanzien van de kinderen komt ook aan bod. Hierbij kan gedacht worden aan de regels rondom het fotograferen van kinderen en het al dan niet openbaar maken van die foto's. Je vindt tenslotte ook onze huisregels rondom hygiëne en onze ruilservice tussen de beleidsstukken.

Algemene voorwaarden PetitPetit
Breng haal beleid PetitPetit
Hygienebeleid PetitPetit
Meldcode kindermishandeling
PetitPetit BSO Pedagogisch werkplan
PetitPetit KDV Pedagogisch werkplan
Privacybeleid PetitPetit
Ruilservice PetitPetit
Voedingsbeleid Kinderdagverblijf PetitPetit
Voedingsbeleid Buitenschoolse opvang PetitPetit
Ziektebeleid PetitPetit