12 juni 2018- Het kabinet trekt een kwart miljard euro extra uit voor kinderopvang. Vooral de middeninkomens profiteren daarvan. Bronnen rond de coalitie melden aan dagblad De Telegraaf dat het gaat om een uitwerking van de plannen zoals die zijn afgesproken in het regeerakkoord. Zeer binnenkort worden ze besproken in de ministerraad.

De allerlaagste inkomens zijn straks nog maar € 0,32 per uur kwijt aan de opvang, waar het nu € 0,45 is. Het maximumtarief dat de overheid vergoedt voor de dagopvang is dit jaar nog € 7,45 euro, maar dat wordt ruim € 8,-.

Naast extra geld voor kinderopvang, wordt ook 250 miljoen euro uitgetrokken voor kinderbijslag. Vanaf 2020 gaat bovendien het kindgebonden budget met bijna 500 miljoen euro omhoog.

Hogere eisen
Het kabinet schroeft dat tarief omhoog omdat kinderopvangorganisaties aan hogere kwaliteitseisen van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) moeten gaan voldoen. Zo moeten er vanaf volgend jaar meer medewerkers per kind zijn en moeten kinderen vaste verzorgers krijgen in plaats van elke keer een ander gezicht. De maximumuurtarieven gaan volgend jaar omhoog. De toeslag stijging is bedoeld om een kostenstijging van de opvang door de komst van deze wet IKK te compenseren, zodat kinderopvangorganisaties de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang kunnen waarborgen.

11-6-2018 - Paula Bernsen, directeur Wonderland Groep* tekende gisteren voor een samenwerking binnen een centrum innovatief vakmanschap. Ook Paul Dirkse, Wethouder Kennis, Onderwijs Sport en Financiën bij Gemeente Leiden tekende voor deze samenwerking.

 

 

Een mooi initiatief van mboRijnland om met het werkveld samen de opleidingen binnen de kinderopvang toekomstbestendig en innovatief te maken. Otto Jelsma, Voorzitter Raad van Bestuur mboRijnland en Annette van Krimpen, Directeur mbo college welzijn mboRijnland zijn nauw betrokken bij dit initiatief en gaven presentaties.

Samen met ruim 30 organisaties zullen we ons de komende 4 jaar inzetten voor onderwijsvernieuwing en aansluiting op de arbeidsmarkt. Zo dragen we bij aan onze medewerkers van de toekomst.

*De Wonderland groep vormt een groep met 6 kinderopvangorganisaties met diverse locaties voor kinderdagverblijf (0-4 jaar), peuterspeelschool (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Kinderopvang PetitPetit maakt deel uit van de Wonderland Groep. Iedere organisatie heeft een eigen identiteit, profilering en uitstraling, omdat wij geloven in lokaal ondernemerschap en decentrale verantwoordelijkheden voor onze locaties. Er zijn 28 locaties en er werken 270 medewerkers.

 

foto paula ondertekening

Wellicht heb je het al in de media gehoord of gelezen maar de Wet Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang (IKK) wordt ingevoerd, die de kwaliteit in de kinderopvang moet verbeteren. Een set van 21 maatregelen moeten bijdragen aan goede en veilige kinderopvang. Iedereen is natuurlijk voor goede kwaliteit, maar één van de nieuwe maatregelen baart ons grote zorgen. Niet alleen kinderopvangorganisaties maar ook ouders, BOINK en werknemers, delen deze zorg.

Per 1 januari 2019 moet meer personeel worden ingezet bij de opvang van baby’s van nul tot één jaar, namelijk één leidster op drie baby’s (dat is nu nog één leidster op vier baby’s). Wij betwijfelen of dit zal bijdragen om de kwaliteit te verhogen. De vraag is ook of extra gezichten op de groep het welzijn van de baby’s ten goede komt of niet.
Wij zijn bang dat de voorgenomen maatregel leidt tot minder rust op de groepen, hogere kosten voor onze kinderopvang en als gevolg daarvan duurdere en minder toegankelijke kinderopvang voor ouders. Daarnaast is het nog maar de vraag hoe we dit praktisch moeten oplossen gezien de krapte op de arbeidsmarkt in deze branche.

Kom in actie – teken de petitie
Er is een initiatief groep ‘Kom op voor de kinderopvang’ opgericht die bestaat uit kinderopvangorganisaties, ouders en medewerkers, die zich middels een petitie wil verzetten tegen de invoering van een maatregel over de invoering van een wet.
Wij roepen politiek Den Haag daarom met deze petitie op om onze zorgen serieus te nemen en de voorgenomen maatregel niet in zijn huidige vorm in te voeren.

Deel jij ook de zorgen? Teken dan deze petitie.
De petitie is hier te bereiken.

kom op voor de kinderopvang

 

Breukelen, 20 maart 2018 - Donderdag 5 april is kinderslaapcoach Susanne Willekes van de Sleep Agency gastspreker bij een ouderavond van Kinderopvang PetitPetit. Tijdens deze avond krijgen ouders van Kinderopvang PetitPetit handvatten voor de omgang met kinderen met slaapproblemen.

Slapend kind Eén op de vier kinderen onder de vijf jaar oud heeft een slaapprobleem

Net als lezen, schrijven en fietsen is slapen een aangeleerde vaardigheid. Het is niet iets dat bij de normale ontwikkeling van een kind hoort. Leren slapen vereist oefening, toewijding en geduld. Slaapcoaching kan hierbij helpen. Een Sleep Agency slaaptraining helpt vele slaapproblemen op te lossen.

Als jij jezelf of jouw kind herkent in onderstaande, kom dan langs op onze ouderavond:

• Jouw baby valt alleen in slaap als hij/zij gevoed, vastgehouden of gewiegd wordt.
• Jouw kind wil alleen slapen als je naast hem/haar ligt, hem/haar aait of zijn/haar handje vasthoudt.
• Het kost je veel tijd om jouw kind in slaap te krijgen.
• Jouw baby wordt meerdere keren per nacht wakker en komt zelf niet meer in slaap.
• Jouw kind wil vaak ‘s nachts gevoed worden.
• Jouw kind wordt elke dag heel vroeg wakker.
• Jouw kind eindigt ongewenst altijd op een bepaald tijdstip bij jou in bed.
• Jouw baby slaapt heel kort overdag.
• Je hebt het gevoel dat je alles al hebt geprobeerd en niks werkt.
• Je bent uitgeput en wil dat er nu iets verandert.

Aanmelden

Je kunt je voor donderdag 22 maart aanmelden door een e-mail te sturen naar . Vermeld ook jouw naam en het aantal personen waarmee je wilt komen. Mocht je een onderwerp hebben dat je graag wilt bespreken mail dit dan ook alvast. Voor meer informatie over The Sleep Agency zie: www.kinderslaapcoach.com.

Judoschoolbarberio

Breukelen, 6 maart 2018 - Op maandag 9 april starten wij met het aanbieden van professionele judolessen voor de kinderen van alle leeftijden. De lessen worden door judoschool Barberio op de BSO gegeven. De kinderen kunnen tijdens de BSO examens doen en krijgen ook een erkend diploma.

Judo is goed voor de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen
Wij zijn de samenwerking met de judoschool aangegaan, omdat wij allebei een positieve bijdrage willen leveren aan de motorische en sociale ontwikkeling van de kinderen. Judo is een samenspel tussen kinderen. Ze leren met zichzelf om te gaan maar ook met andere kinderen. Kinderen stoeien al van oudsher en hier maakt judo gebruik van. Discipline, zelfvertrouwen, kracht, snelheid, sociaal en coördinatie zijn kenmerken van judo.
Volgens Antonio Barberio, eigenaar van de judoschool gaat het bij judo niet om de beste prestatie te leveren, maar wel om te leren om op een evenwichtige manier om te gaan met jezelf, met andere kinderen en volwassenen. Hij zegt: “Wij leren de kinderen spelenderwijs, door middel van judo, wat discipline is. Ik zie ze in mijn lessen na verloop van tijd steviger op hun benen staan, zich vrijer durven bewegen. Na een training van een maand of drie vertonen de kinderen een betere motoriek en durven meer”.  Zie voor meer info: http://www.judoschoolbarberio.nl

 

 

Judoles 2018 PetitPetit

 

 

judo2018Bij Kinderopvang PetitPetit kunnen kinderen tijdens de BSO professionele judolessen volgen, examens doen en een diploma halen.
Ouders kunnen hun kind opgeven door uiterlijk maandag 19 maart een mail te sturen naar .
Vermeld hierin de voor-en achternaam van het kind, de leeftijd en de BSO-locatie.
De lessen zijn alleen voor kinderen die op maandag op de BSO verblijven.
De kosten bedragen (naast de reguliere BSO-middag) € 35.- per maand.

Breukelen, 15 februari 2018 - Wist je dat PetitPetit Kinderopvang de Stichting Panti Asuhan steunt met een structurele jaarlijkse financiële bijdrage? Stichting Panti Asuhan richt zich op de ondersteuning van de vier kindertehuizen van Vincentius in Jakarta en van andere kindertehuizen in Indonesië. Zij geven hulp in de vorm van financiering van projecten voor de kindertehuizen en dat is hard nodig. Met deze financiële bijdrage, kan de Stichting Panti Asuhan de kinderen in kindertehuizen voorzien van een toekomst. Al jaren steunt PetitPetit Kinderopvang dit goede initiatief. Wil jij ook deze Stichting steunen? Kijk even op de website http://www.panti-asuhan.nl

panti asuhan

PetitPetit Kinderopvang maakt onderdeel uit van de Wonderland groep. Deze Wonderland groep vormt een groep met kinderopvangorganisaties met diverse locaties voor kinderdagverblijf (0-4 jaar), peuterspeelschool (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Iedere organisatie heeft een eigen identiteit, profilering en uitstraling, omdat wij geloven in lokaal ondernemerschap en decentrale verantwoordelijkheden voor onze locaties. De kinderopvangorganisaties zijn: Wonderland Kinderopvang, PetitPetit Kinderopvang, Kinderopvang Kikker Rik, Kinderopvang Pinkeltjesland, Kinderopvang Baarn en ZorgBSO de Vrije Vogel.