Vanaf nu heeft PetitPetit een nieuwe naam: Wonderland Kinderopvang. Klik hier om onze nieuwe website te bezoeken!

 

 

 

Logo wonderland met tag

1 april 2020 - Zoals iedereen wel inmiddels weet, zijn de maatregelen verlengd tot 28 april en moeten we dus allemaal nog iets langer thuis zitten. Daarom hebben wij als organisatie iets leuks gemaakt wat je thuis met je kind kan doen. Namelijk een e-book genaamd Samen thuis met allerei leuke activiteiten voor jouw en je kind om samen te doen. We willen je hiermee wat inspiratie en plezier meegeven. Veel plezier!

18 Maart 2020 - Vanaf zondag 15 maart zijn er opgelegde overheidsmaatregelen ten aanzien van het coronavirus, waardoor alle kinderopvanglocaties tot en met 6 april gesloten is en uitsluitend open is voor de kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen. Deze ouders kunnen een beroep doen op onze noodopvang. Voor alle anderen ouders is onze kinderopvang gesloten.

Opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen 

Vanaf maandag 16 maart verzorgen wij uitsluitend opvang voor kinderen waarvan ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Wij volgen hier de regel dat wij kinderen opvang bieden waarvan minimaal één ouder werkzaam is in de cruciale sector. Hierbij is het dringende verzoek aan ouders om indien mogelijk, zelf voor opvang te zorgen voor hun kind.

De opvang zullen wij op minder locaties kunnen verzorgen. Hierdoor kan het zijn dat wij kinderen op een alternatieve locatie opvangen. De andere locaties zijn gesloten. Ouders zijn hierover geïnformeerd.  

  • Kinderdagverblijf: Voor de kinderen die wel naar de opvang mogen komen zullen wij gedurende de gebruikelijke openingstijden open zijn.  
  • BSO: Wij bieden opvang aan gedurende de uren zoals dit gebruikelijk is tijdens schoolgaande weken (VSO en BSO). De scholen  worden geacht om  opvang  tijdens lestijden te bieden  voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen. We halen  deze kinderen op van de scholen.  

We doen ons uiterste best om zo goed mogelijke kinderopvang te bieden voor ouders in cruciale beroepsgroepen en volgen vanzelfsprekend alle adviezen van de GGD, het RIVM en de Rijksoverheid.Klik hier voor meer informatie over onder andere veelgestelde vragen coronavirus en kinderopvang. 

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kans op besmetting zo gering mogelijk te houden. Wij hopen op begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

 

 

3 Maart 2020 - Het is goed gesteld met de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Door kinderopvangorganisaties is de afgelopen jaren ingezet op kwaliteitsverbetering en professionalisering. Hierdoor neemt Nederland nu zelfs een toppositie in en kan ons land zich nu meten met gidslanden zoals Denemarken en Finland, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat 3 maart is gepubliceerd.
Wij zijn blij met deze onderzoeksresultaten en vinden het fijn om een bijdrage aan deze kwaliteitsverbetering en professionalisering te kunnen leveren.
Wij besteden iedere dag aandacht aan de hoge kwaliteit van onze opvang en dienstverlening. Kinderopvang is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. En pedagogisch medewerkers maken dagelijks het verschil door veilige, kwalitatief goede opvang te bieden. Lees meer op: rijksoverheid-kwaliteit nederlandse kinderopvang verder gestegen.

 

Rijksoverheid Kwaliteit Nederlandse kinderopvang verder gestegen maart 2020

4 Februari 2020 - De Wonderland Groep wil een steentje bijdragen aan een betere wereld. Daarom steunen we graag goede doelen. Wist je bijvoorbeeld dat wij de Stichting Panti Asuhan steunen met een structurele jaarlijkse financiële bijdrage? Deze stichting richt zich op de ondersteuning van kindertehuizen in Indonesië. Met deze financiële bijdrage geeft Stichting Panti Asuhan de kinderen een kans op een betere toekomst. Al jaren steunen wij dit goede initiatief. Wil jij deze stichting ook steunen? Kijk dan op de website Panti Asuhan.

Wij sponsoren ook SamenLoop voor Hoop dat op 20 juni 2020 in Hillegom zal plaatsvinden, een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Meer weten of meedoen? Kijk dan op www.samenloopvoorhoop.nl/hillegom of op hun Facebook pagina of Instagram account.

Ook jij kunt een goed doel aandragen
Wij stellen graag geld beschikbaar voor goede doelen die onze medewerkers, ouders en kinderen belangrijk vinden. Je kunt een goed doel aandragen waarvoor jij jezelf inzet. Zo kunnen wij meehelpen aan het goede doel dat jij, of één van je kinderen die opvang bij ons heeft belangrijk vindt. Meer informatie vind je op onze site.

 

PP goede doelen en sponsoring nws

LET OP! Vanwege de warmte van zaterdag willen wij het zomerfeest vervroegen van 9.30 tot 11.30 zodat we voor het heetste van de dag allemaal weer binnen zijn. Dus de oude tijd (10.00 tot 12.30 uur) vervalt.

 

Het thema van dit jaar is ‘superhelden’. Wij zorgen voor een hapje en een drankje en voor de kinderen hebben wij leuke activiteiten georganiseerd. Iedereen is welkom! Dus neem je opa, oma, broertje, zusje, neefje, nichtje, buurjongen of buurmeisje gezellig mee.

 

flyer PP zomerfeest
Hopelijk tot 29 juni bij PetitPetit, Heycoplaan 15 in Breukelen

Breukelen, 5 februari 2019 - Wist je dat PetitPetit Kinderopvang de Stichting Panti Asuhan steunt met een structurele jaarlijkse financiële bijdrage? Stichting Panti Asuhan richt zich op de ondersteuning van de vier kindertehuizen van Vincentius in Jakarta en van andere kindertehuizen in Indonesië. Zij geven hulp in de vorm van financiering van projecten voor de kindertehuizen en dat is hard nodig. Met deze financiële bijdrage, kan de Stichting Panti Asuhan de kinderen in kindertehuizen voorzien van een toekomst. Al jaren steunt PetitPetit Kinderopvang dit goede initiatief. Wil jij ook deze Stichting steunen? Kijk even op de website http://www.panti-asuhan.nl

panti asuhan

PetitPetit Kinderopvang maakt onderdeel uit van de Wonderland groep. Deze Wonderland groep vormt een groep met kinderopvangorganisaties met diverse locaties voor kinderdagverblijf (0-4 jaar), peuterspeelschool (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Iedere organisatie heeft een eigen identiteit, profilering en uitstraling, omdat wij geloven in lokaal ondernemerschap en decentrale verantwoordelijkheden voor onze locaties. De kinderopvangorganisaties zijn: Wonderland Kinderopvang, PetitPetit Kinderopvang, Kinderopvang Kikker Rik, Kinderopvang Pinkeltjesland, Kinderopvang Baarn.